phamhung06
Cờ nhanh: 1698 W1669D115L1799
Cờ chậm: 1802 W1051D150L1113)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win phamhung06 (1789) anhcotuong (1706) 71S
2 lose phamhung06 (1800) huynh2017 (1943) 26S
3 lose phamhung06 (1708) atam (1911) 60F
4 win phamhung06 (1694) bothimap (1640) 32F
5 win phamhung06 (1679) bothimap (1655) 22F
6 win edmundtan (1695) phamhung06 (1663) 36F
7 lose DucThangTeo (1698) phamhung06 (1678) 49F
8 lose phamhung06 (1694) DucThangTeo (1682) 25F
9 lose phamhung06 (1705) sacsac00 (1870) 38F
10 lose phamhung06 (1720) thson (1729) 62F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phamhung06, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames