perryminh
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2065 W111D16L55)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Jayden15 (1836) perryminh (2056) 20S
2 lose ming35 (2199) perryminh (2068) 30S
3 lose Hongle546 (2000) perryminh (2086) 35S
4 win perryminh (2072) Cocom (2011) 45S
5 lose BanN (1961) perryminh (2091) 34S
6 win Hal75 (1999) perryminh (2078) 27S
7 win caisan (1848) perryminh (2069) 21S
8 draw thepdo (2007) perryminh (2070) 60S
9 lose perryminh (2087) Hal75 (2024) 39S
10 win Hal75 (2038) perryminh (2073) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by perryminh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames