otbom2021
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1583 W257D26L257)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Wu (1565) otbom2021 (1583) 100S
2 win Wu (1581) otbom2021 (1567) 53S
3 win otbom2021 (1547) VietThuHo (1701) 23S
4 lose VietThuHo (1689) otbom2021 (1559) 29S
5 win Chong (1438) otbom2021 (1547) 26S
6 win otbom2021 (1534) kchrec (1453) 40S
7 win kchrec (1467) otbom2021 (1520) 64S
8 win otbom2021 (1508) thanh102001 (1396) 16S
9 win wongchuk168 (1508) otbom2021 (1492) 28S
10 lose Mickaspot (1462) otbom2021 (1509) 2S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by otbom2021, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames