nhatrang_01
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1514 W768D51L745)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nhatrang_01 (1514) vangiai (1443) 50S
2 win vangiai (1457) nhatrang_01 (1500) 36S
3 win nhatrang_01 (1485) softvoice722 (1465) 42S
4 lose nhatrang_01 (1500) chonghong12 (1506) 22S
5 lose dongvo (1494) nhatrang_01 (1516) 31S
6 win mphuong2012 (1453) nhatrang_01 (1502) 35S
7 win nhatrang_01 (1487) mphuong2012 (1468) 17S
8 lose nhatrang_01 (1504) ruataido (1463) 18S
9 win ruataido (1478) nhatrang_01 (1489) 65S
10 win nhatrang_01 (1473) quangdieu (1490) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nhatrang_01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames