ngtandung
Cờ nhanh: 1786 W6821D564L6310
Cờ chậm: 1984 W722D100L573)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose linh_xetang (1633) ngtandung (1807) 37F
2 win ngtandung (1966) mastertu (2034) 39S
3 win ngtandung (1956) quanlythu (1772) 34S
4 lose kimson_ek (1825) ngtandung (1822) 47F
5 lose ngtandung (1971) SonT2 (1972) 57S
6 lose TincoiboN (1681) ngtandung (1842) 29F
7 draw tttyttt (1680) ngtandung (1846) 121F
8 win ngtandung (1835) tttyttt (1691) 24F
9 lose bacmay (1950) ngtandung (1988) 43S
10 win ngtandung (1973) bacmay (1965) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ngtandung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames