ngominhquoc
Cờ nhanh: 1625 W114D15L185
Cờ chậm: 1777 W1210D206L1529)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose covy (1722) ngominhquoc (1795) 16S
2 win ngominhquoc (1781) covy (1736) 26S
3 lose ngominhquoc (1808) CuongP (1881) 35S
4 draw ngominhquoc (1797) vuong81 (2002) 81S
5 win ngominhquoc (1781) tommytruong9 (1789) 25S
6 win ngominhquoc (1749) drunkenchef (1755) 20S
7 lose drunkenchef (1719) ngominhquoc (1785) 67S
8 draw ngominhquoc (1789) drunkenchef (1715) 65S
9 lose vu (1622) ngominhquoc (1559) 28F
10 lose ngominhquoc (1591) vu (1590) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ngominhquoc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames