mylethuy
Cờ nhanh: 1676 W1749D65L1614
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose mylethuy (1692) ChessGiant (1661) 40F
2 win ChessGiant (1677) mylethuy (1676) 34F
3 lose mylethuy (1694) gMATIC (1621) 33F
4 lose cwn (1657) mylethuy (1711) 36F
5 lose tsmdktrove (1618) mylethuy (1730) 13F
6 win mylethuy (1717) tsmdktrove (1631) 45F
7 lose taionecoin (1542) mylethuy (1738) 42F
8 lose dinhpt (1601) mylethuy (1758) 35F
9 win mylethuy (1746) hiepng999 (1614) 51F
10 win hiepng999 (1626) mylethuy (1734) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mylethuy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames