millertime
Cờ nhanh: 1501 W0D1L0
Cờ chậm: 2026 W7640D890L6496)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hongpro (2011) millertime (2042) 17S
2 lose hongpro (1994) millertime (2059) 8S
3 win millertime (2046) vittroi37 (1960) 30S
4 win TieuphongTLB (1907) millertime (2034) 1S
5 win millertime (2021) stiwrx (2035) 26S
6 lose stiwrx (2022) millertime (2034) 33S
7 win millertime (2021) quynhquang (2054) 21S
8 lose quynhquang (2042) millertime (2033) 39S
9 win TuanAnhN8 (2062) millertime (2016) 37S
10 draw millertime (2016) leekc (2036) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by millertime, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames