mike2000
Cờ nhanh: 1723 W1772D94L1805
Cờ chậm: 1796 W3519D359L3420)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win xuxuxu (1544) mike2000 (1712) 34F
2 win mike2000 (1696) bobtien (1696) 10F
3 lose mike2000 (1710) Chiphoi (1753) 10F
4 lose Ledung295 (1695) mike2000 (1815) 2S
5 lose mike2000 (1833) dinhnhuom (1767) 34S
6 lose dinhnhuom (1748) mike2000 (1852) 22S
7 lose mike2000 (1725) jamesdd (1746) 48F
8 win jamesdd (1763) mike2000 (1708) 31F
9 win mygod911 (1597) mike2000 (1695) 56F
10 lose NGUOI12345 (1876) mike2000 (1867) 2S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mike2000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames