mike2000
Cờ nhanh: 1699 W1922D101L1951
Cờ chậm: 1658 W7378D756L7064)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tamnhan (1622) mike2000 (1643) 23S
2 win Trinhsg (1501) mike2000 (1631) 33S
3 lose namtrang (1586) mike2000 (1648) 83S
4 lose mike2000 (1666) namtrang (1568) 35S
5 lose tinhvemien (1711) mike2000 (1681) 6S
6 draw chesskiller (1723) mike2000 (1680) 56S
7 lose learner1 (1596) mike2000 (1699) 74S
8 lose mike2000 (1717) hientn (1623) 38S
9 lose crazydragons (1590) mike2000 (1737) 8S
10 lose crAzicow (1675) mike2000 (1755) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mike2000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames