mike2000
Cờ nhanh: 1798 W1905D101L1928
Cờ chậm: 1680 W4750D472L4633)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose mike2000 (1698) Riyyan (1632) 43S
2 draw Riyyan (1630) mike2000 (1700) 51S
3 win mike2000 (1689) aiviet (1542) 28S
4 lose aiviet (1521) mike2000 (1710) 17S
5 lose mike2000 (1724) cafelacson (1780) 34S
6 lose cafelacson (1765) mike2000 (1739) 24S
7 win TamFreedom (1663) mike2000 (1725) 69S
8 win mike2000 (1713) trandaniel (1598) 43S
9 draw trandaniel (1595) mike2000 (1716) 78S
10 win huulynguyen9 (1731) mike2000 (1700) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mike2000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames