matugi
Cờ nhanh: 1525 W2D0L0
Cờ chậm: 2378 W121D25L70)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw suphutaixuat (2459) matugi (2373) 30S
2 lose famous (2405) matugi (2405) 66S
3 draw lychihai (2322) matugi (2410) 21S
4 draw lychihai (2317) matugi (2415) 16S
5 draw MuaBui (2609) matugi (2404) 52S
6 draw matugi (2408) lychihai (2267) 38S
7 lose MaNuTamKinh (2401) matugi (2442) 58S
8 draw Phuong_Miinh (2531) matugi (2437) 86S
9 draw tumaytq (2619) matugi (2426) 22S
10 win cheungwcc (2426) matugi (2410) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by matugi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames