mamruot
Cờ nhanh: 1655 W39D0L31
Cờ chậm: 1903 W5977D412L5628)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mamruot (1641) falcon1 (1585) 36F
2 win falcon1 (1600) mamruot (1626) 42F
3 lose mamruot (1639) bachhong (1718) 30F
4 win mamruot (1620) bachhong (1737) 26F
5 win mamruot (1604) khimst82 (1633) 30F
6 win mamruot (1587) khimst82 (1650) 20F
7 lose mamruot (1602) thaists (1615) 42F
8 win mamruot (1587) chinhtr (1564) 39F
9 win chinhtr (1580) mamruot (1571) 30F
10 win mamruot (1555) Billaden (1573) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mamruot, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames