madauxu
Cờ nhanh: 1932 W71D7L47
Cờ chậm: 2162 W6147D1595L4818)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose madauxu (2179) TD33 (2118) 36S
2 lose TD33 (2100) madauxu (2197) 94S
3 draw timvuivoiban (2031) madauxu (2202) 40S
4 win madauxu (2191) SangrsNQ (2052) 42S
5 win madauxu (2175) DIEM92 (2204) 59S
6 win KAFU (2040) madauxu (2163) 73S
7 draw dong2020 (2053) madauxu (2166) 48S
8 win madauxu (2153) dong2020 (2066) 70S
9 draw Gohckng (2048) madauxu (2156) 23S
10 lose madauxu (2174) thoiroivn (2076) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by madauxu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames