mac_ke_toi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1804 W2866D489L2286)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HuyDo (1882) mac_ke_toi (1815) 34S
2 lose SatThu_one (1847) mac_ke_toi (1827) 21S
3 lose chibatbuom (1865) mac_ke_toi (1839) 33S
4 lose mac_ke_toi (1851) duycv (1857) 42S
5 win BoKinhVan (1699) mac_ke_toi (1842) 82S
6 lose HuyDo (1816) mac_ke_toi (1855) 29S
7 win GameVh (1762) mac_ke_toi (1845) 7S
8 lose TrungDuc2018 (1851) mac_ke_toi (1857) 21S
9 lose maquy3102 (1835) mac_ke_toi (1870) 50S
10 lose mac_ke_toi (1882) MinhCoDon (1888) 114S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mac_ke_toi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames