mabien
Cờ nhanh: 1623 W409D22L502
Cờ chậm: 1817 W5721D1723L6371)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mabien (1805) kietbom2017 (1706) 15S
2 lose MIT2004 (1878) mabien (1834) 20S
3 win mabien (1802) SnTrung (1817) 20S
4 win mabien (1786) trieucd1975 (1801) 28S
5 lose Trum (1838) mabien (1800) 83S
6 lose MIT2004 (1833) mabien (1831) 34S
7 lose trinh96 (1828) mabien (1633) 29F
8 lose mabien (1846) chuyenphao (1866) 29S
9 win chuyenphao (1883) mabien (1829) 44S
10 lose hoangyen (1876) mabien (1642) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mabien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames