loan77040
Cờ nhanh: 1436 W8D0L16
Cờ chậm: 1424 W21569D1846L22970)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose loan77040 (1436) letuan1681 (1552) 33S
2 lose letuan1681 (1539) loan77040 (1449) 35S
3 lose loan77040 (1464) khanhluan (1486) 42S
4 lose loan77040 (1480) SauriengThai (1448) 24S
5 lose loan77040 (1497) ct12345 (1445) 32S
6 win minh_mang (1523) loan77040 (1480) 18S
7 win mocanh (1459) loan77040 (1465) 62S
8 win loan77040 (1449) mocanh (1475) 40S
9 win loan77040 (1431) Lam555 (1511) 8S
10 lose Lam555 (1497) loan77040 (1445) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by loan77040, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames