loan
Cờ nhanh: 1541 W1498D161L1601
Cờ chậm: 1873 W1026D261L983)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose loan (1888) nhatvuong (1911) 47S
2 win loan (1872) nhattan (1878) 42S
3 lose loan (1885) tru1954 (1976) 29S
4 lose tru1954 (1962) loan (1899) 40S
5 lose Bighammer (1548) loan (1557) 54F
6 lose loan (1914) toni99 (1929) 69S
7 lose toni99 (1913) loan (1930) 74S
8 win greatek09 (1609) loan (1539) 33F
9 lose greatek09 (1595) loan (1553) 31F
10 win Hotrennui (1852) loan (1916) 7S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by loan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames