loan
Cờ nhanh: 1675 W1558D170L1655
Cờ chậm: 1998 W1134D290L1078)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HungNT (1986) loan (2014) 46S
2 lose loan (2031) HungNT (1969) 90S
3 win cothu_pthiet (1714) loan (1658) 39F
4 lose cothu_pthiet (1699) loan (1673) 29F
5 lose loan (1688) minhthai1 (1718) 39F
6 win huy67 (2228) loan (2009) 28S
7 draw loan (2003) huy67 (2234) 40S
8 win loan (1669) quanghuy6111 (1777) 45F
9 win dungtaymr (1895) loan (1990) 27S
10 lose Covit6789 (1929) loan (2008) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by loan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames