letrunghong
Cờ nhanh: 1714 W5194D326L5412
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose letrunghong (1727) vuaco (1824) 43F
2 lose letrunghong (1742) taothao2412 (1771) 25F
3 lose letrunghong (1759) lolotica738 (1722) 33F
4 lose letrunghong (1771) eddie1818 (1896) 28F
5 win letrunghong (1756) luckyone (1735) 33F
6 lose letrunghong (1770) tuongkiller (1834) 20F
7 win letrunghong (1754) hahaha (1781) 37F
8 lose letrunghong (1769) k0hoan (1801) 65F
9 lose letrunghong (1785) k0hoan (1785) 36F
10 lose letrunghong (1799) langbien (1854) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by letrunghong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames