lemonTree
Cờ nhanh: 1876 W5633D427L5974
Cờ chậm: 1911 W51D16L27)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose lemonTree (1895) YellowBird (1787) 15F
2 win YellowBird (1800) lemonTree (1882) 24F
3 lose oh_yeah (2006) lemonTree (1908) 29F
4 lose lemonTree (1918) Jesse123 (2109) 34F
5 lose Jesse123 (2099) lemonTree (1928) 21F
6 lose lai_ly_huynh (2080) lemonTree (1952) 48F
7 lose lemonTree (1967) vodi (1975) 37F
8 win vodi (1992) lemonTree (1950) 44F
9 lose lemonTree (1994) hoangtuan70 (1771) 33F
10 win lemonTree (1969) chau60 (1860) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lemonTree, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames