lee9ngon
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1652 W11987D1233L12051)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dai_Y (1625) lee9ngon (1669) 51S
2 lose lee9ngon (1687) dai_Y (1607) 38S
3 win nguyen49 (1730) lee9ngon (1670) 48S
4 win lee9ngon (1653) conngua (1697) 29S
5 lose conngua (1682) lee9ngon (1668) 53S
6 lose tienquangtri (1596) lee9ngon (1686) 24S
7 win lee9ngon (1672) tienquangtri (1610) 41S
8 lose lee9ngon (1688) hoctap2 (1666) 26S
9 win hoctap2 (1682) lee9ngon (1672) 44S
10 win lee9ngon (1656) nhan39 (1658) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lee9ngon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames