lamhan
Cờ nhanh: 1780 W27D0L17
Cờ chậm: 2009 W501D71L444)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win choison (2073) lamhan (1991) 42S
2 win lamhan (1764) kiet (1792) 31F
3 win cano1 (1804) lamhan (1728) 46F
4 win lamhan (1687) cano1 (1845) 26F
5 win cano1 (1891) lamhan (1641) 16F
6 lose lamhan (1660) cano1 (1872) 18F
7 lose cano1 (1850) lamhan (1682) 17F
8 lose lamhan (1706) cano1 (1826) 48F
9 lose cano1 (1798) lamhan (1734) 22F
10 win lamhan (1694) cano1 (1838) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lamhan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames