lamhan
Cờ nhanh: 1704 W21D0L11
Cờ chậm: 2178 W485D68L424)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kyphongbn (2109) lamhan (2164) 20S
2 lose Hello_World (2324) lamhan (2187) 33S
3 win cn1830 (2254) lamhan (2149) 31S
4 win TaCongKhiem1 (2231) lamhan (2110) 22S
5 win lamhan (2086) oaktown (1960) 37S
6 win feelife (1935) lamhan (2062) 56S
7 win lamhan (2041) cssxdongthap (2221) 49S
8 lose tuan0902454 (1802) lamhan (2089) 68S
9 win lamhan (2079) arie (1887) 36S
10 lose arie (1865) lamhan (2101) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lamhan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames