lakleang
Cờ nhanh: 2108 W877D52L730
Cờ chậm: 2190 W11975D2431L9563)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win lakleang (2173) gerald99 (2236) 21S
2 win lakleang (2161) hung_lehuy (2053) 36S
3 lose lakleang (2175) Kree (2222) 63S
4 win lakleang (2165) vinhle1998 (1966) 26S
5 win lakleang (2156) tienson228 (1930) 64S
6 win lakleang (2146) vinhle1998 (1976) 88S
7 draw lakleang (2149) Hoa_1966 (2016) 53S
8 win lakleang (2140) sugus (1902) 50S
9 lose lakleang (2152) huyen_minh (2263) 35S
10 lose lakleang (2171) audiq9 (2050) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lakleang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames