kingloo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1717 W15392D2925L15492)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Bclvanphu (1650) kingloo (1719) 30S
2 lose kingloo (1738) Bclvanphu (1631) 29S
3 win Bclvanphu (1644) kingloo (1725) 79S
4 win kingloo (1713) eugenni (1584) 54S
5 lose bun_bo (1765) kingloo (1727) 35S
6 lose tuanvb2 (1761) kingloo (1742) 71S
7 lose kingloo (1758) tuanvb2 (1745) 44S
8 win ycanhnau (1741) kingloo (1743) 40S
9 win menglou11 (1736) kingloo (1727) 43S
10 win kingloo (1711) ngonandi (1713) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kingloo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames