kingloo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1837 W14673D2794L14742)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kar (1696) kingloo (1857) 22S
2 lose chiquyen888 (1823) kingloo (1874) 36S
3 win kingloo (1858) andybv (1877) 57S
4 lose andybv (1861) kingloo (1874) 41S
5 win kingloo (1858) andybv (1877) 25S
6 lose andybv (1861) kingloo (1874) 68S
7 lose kingloo (1891) andybv (1844) 58S
8 lose Dunghaole123 (1863) kingloo (1908) 39S
9 win kingloo (1861) Giangnv (2127) 44S
10 lose Hong_1955 (1963) kingloo (1874) 70S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kingloo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames