king_1989
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2097 W1599D319L1301)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw king_1989 (2097) khongcan (2078) 59S
2 lose khongcan (2061) king_1989 (2114) 48S
3 lose Tranbichvan (1957) king_1989 (2135) 32S
4 win king_1989 (2124) TienToLaoNha (1980) 26S
5 win TienToLaoNha (1992) king_1989 (2112) 32S
6 lose lithong (2014) king_1989 (2131) 27S
7 lose khongcan (2051) king_1989 (2150) 16S
8 lose Steve_Lee (2393) king_1989 (2165) 28S
9 lose Steve_Lee (2377) king_1989 (2181) 16S
10 lose king_1989 (2198) Steve_Lee (2360) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by king_1989, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames