kimlonghuevn
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1848 W2349D378L2135)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win lad1510 (1722) kimlonghuevn (1836) 13S
2 win kimlonghuevn (1816) onn163 (1959) 44S
3 win hothu (1664) kimlonghuevn (1805) 69S
4 win hothu (1676) kimlonghuevn (1793) 52S
5 win rooster58 (1822) kimlonghuevn (1776) 40S
6 lose kimlonghuevn (1792) thu75 (1772) 27S
7 win TIEUDAOPHAI (1788) kimlonghuevn (1776) 16S
8 lose dacong (1820) kimlonghuevn (1791) 19S
9 lose kimlonghuevn (1807) dacong (1804) 26S
10 win deng51 (1817) kimlonghuevn (1791) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kimlonghuevn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames