kevin10
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1772 W1181D167L1170)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Truonghu37 (1725) kevin10 (1757) 32S
2 win kiquaii (1874) kevin10 (1737) 44S
3 lose kevin10 (1748) Alena (1915) 51S
4 lose Alena (1904) kevin10 (1759) 31S
5 lose kevin10 (1776) Lethien (1720) 52S
6 win Lethien (1735) kevin10 (1761) 33S
7 win kevin10 (1749) simpov (1636) 37S
8 win kevin10 (1732) Satthutayvuc (1781) 24S
9 lose kevin10 (1747) Satthutayvuc (1766) 17S
10 lose ThoBach (1786) kevin10 (1762) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kevin10, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames