keodoo
Cờ nhanh: 1512 W846D36L893
Cờ chậm: 1722 W390D41L356)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose woodsi (1439) keodoo (1530) 31F
2 win keodoo (1516) woodsi (1453) 29F
3 lose keodoo (1535) dung15 (1434) 32F
4 lose cophonui (1595) keodoo (1549) 14F
5 lose keodoo (1564) cophonui (1580) 61F
6 lose keodoo (1582) luyenchien (1513) 13F
7 win taionecoin (1540) keodoo (1567) 1F
8 win xuanhai1994 (1597) keodoo (1550) 13F
9 lose keodoo (1565) daptra (1572) 21F
10 win Diem_Trinh (1524) keodoo (1550) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by keodoo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames