keanu
Cờ nhanh: 1634 W9688D398L9514
Cờ chậm: 1970 W70D8L35)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Sherman (1623) keanu (1618) 46F
2 lose keanu (1636) xephaoma (1563) 19F
3 win tqthai (1612) keanu (1621) 47F
4 lose LJThai (1686) keanu (1635) 33F
5 lose cano1 (1936) keanu (1651) 16F
6 lose fku (1683) keanu (1666) 63F
7 win keanu (1649) fku (1700) 20F
8 win keanu (1632) Hsing (1682) 33F
9 win keanu (1620) ltviet (1496) 30F
10 lose keanu (1636) hienle (1613) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by keanu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames