jonnytrinh
Cờ nhanh: 1404 W1042D18L1526
Cờ chậm: 1415 W2697D117L3836)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HuynhTran (1371) jonnytrinh (1408) 1S
2 win jonnytrinh (1391) bacson01 (1452) 26S
3 lose bacson01 (1437) jonnytrinh (1406) 46S
4 lose jonnytrinh (1421) Bach_Thang (1444) 24S
5 lose Bach_Thang (1428) jonnytrinh (1437) 27S
6 lose CYC (1501) jonnytrinh (1451) 17S
7 lose darang11 (1430) jonnytrinh (1419) 26F
8 win jonnytrinh (1402) darang11 (1447) 29F
9 lose jonnytrinh (1417) Sir_tran2020 (1436) 54F
10 lose Sir_tran2020 (1420) jonnytrinh (1433) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jonnytrinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames