jetcar
Cờ nhanh: 1639 W274D10L285
Cờ chậm: 1819 W915D141L909)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win caubai123 (1826) jetcar (1803) 32S
2 win jetcar (1788) T5N2022 (1759) 10S
3 win jetcar (1774) chien_tran12 (1734) 52S
4 win tonyphan (1790) jetcar (1758) 81S
5 lose jetcar (1774) qtu (1750) 26S
6 draw qtu (1750) jetcar (1774) 48S
7 win jetcar (1761) phanthiet95 (1686) 26S
8 win han (1748) jetcar (1745) 52S
9 win jetcar (1729) tienquangtri (1747) 24S
10 win jetcar (1711) tuxuong (1791) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jetcar, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames