imking
Cờ nhanh: 1679 W6860D429L8297
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose imking (1694) taixmen (1703) 63F
2 draw imking (1692) diehard1 (1782) 42F
3 win imking (1679) cdle3 (1608) 31F
4 win imking (1662) taixmen (1720) 32F
5 win Annoyer (1678) imking (1645) 1F
6 lose imking (1656) iLose (1815) 33F
7 lose iLose (1804) imking (1667) 28F
8 lose imking (1677) coviahe2014 (1860) 35F
9 lose Loc (1703) imking (1692) 37F
10 win imking (1672) Sky123 (1833) 12F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by imking, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames