huyen_minh
Cờ nhanh: 2136 W1334D92L1189
Cờ chậm: 2250 W250D43L131)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win huyen_minh (2120) Vi_Tieu_Bao (2127) 31F
2 win thieukhac (2203) huyen_minh (2236) 50S
3 lose huyen_minh (2260) viennong (2392) 38S
4 win huyen_minh (2244) xiaotiantian (1972) 48S
5 win bangoc16 (1951) huyen_minh (2109) 40F
6 win huyen_minh (2098) bangoc16 (1962) 39F
7 win phi_toan (2043) huyen_minh (2068) 35F
8 win huyen_minh (2053) bangoc16 (2035) 30F
9 lose bangoc16 (2018) huyen_minh (2070) 40F
10 lose huyen_minh (2086) TaKimAn (2076) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by huyen_minh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames