hutu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1532 W541D26L539)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ktl (1786) hutu (1540) 21S
2 win hutu (1525) DanhBui54 (1493) 21S
3 lose DanhBui54 (1475) hutu (1543) 21S
4 win hutu (1526) Docnhat (1567) 47S
5 win Docnhat (1585) hutu (1508) 44S
6 lose hutu (1518) huynhtanthin (1689) 19S
7 win hutu (1500) DuAm (1576) 17S
8 lose hutu (1514) DuAm (1562) 43S
9 win mountainlion (1451) hutu (1500) 45S
10 win hutu (1485) anh5 (1461) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hutu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames