huongtu
Cờ nhanh: 1492 W639D7L743
Cờ chậm: 1649 W24076D871L24443)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose huongtu (1667) birdpint (1572) 42S
2 lose birdpint (1553) huongtu (1686) 41S
3 lose huongtu (1697) baibac (1843) 45S
4 win maoicuucon (1668) huongtu (1682) 38S
5 win huongtu (1666) maoicuucon (1684) 45S
6 lose huongtu (1680) du1942 (1740) 29S
7 win Ptp1 (1592) huongtu (1667) 29S
8 win huongtu (1653) nhanhnhanh (1620) 30S
9 win kar (1667) huongtu (1637) 9S
10 lose wsws1 (1647) huongtu (1653) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by huongtu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames