hoanghong
Cờ nhanh: 1456 W35D1L42
Cờ chậm: 1797 W969D145L930)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hoanghong (1778) sontran1970 (1885) 44S
2 win longhai (1658) hoanghong (1766) 47S
3 lose LinhD3203 (1661) hoanghong (1785) 47S
4 lose hoanghong (1802) gatrongco (1766) 55S
5 lose quechoa (1684) hoanghong (1822) 26S
6 win hoanghong (1808) pakfun (1769) 36S
7 win PhiPhao (1669) hoanghong (1796) 51S
8 draw hoanghong (1799) PhiPhao (1666) 62S
9 win hoanghong (1785) coivachoi (1732) 44S
10 win hoanghong (1770) coivachoi (1747) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoanghong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames