hienphm
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1487 W605D19L677)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw banovn1 (1521) hienphm (1486) 97S
2 win banovn1 (1539) hienphm (1468) 60S
3 win hienphm (1453) amam (1424) 31S
4 lose amam (1407) hienphm (1470) 30S
5 lose PhongDLE (1472) hienphm (1486) 60S
6 win PhongDLE (1488) hienphm (1470) 21S
7 lose phamgl (1464) hienphm (1486) 36S
8 win hienphm (1466) anhhungkhanh (1612) 86S
9 lose anhhungkhanh (1600) hienphm (1478) 47S
10 lose Vanthanhtai (1488) hienphm (1494) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hienphm, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames