hien71
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1711 W772D114L845)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vuivechut (1682) hien71 (1696) 43S
2 lose Tinatran0307 (1768) hien71 (1710) 52S
3 win hien71 (1685) minhthu (1583) 30S
4 win hien71 (1652) hndl (1682) 35S
5 lose anhnguyenpt (1720) hien71 (1681) 38S
6 lose Memnhubun (1774) hien71 (1709) 55S
7 win hien71 (1675) hu626 (1713) 26S
8 lose hien71 (1708) hu626 (1680) 15S
9 win hien71 (1669) LamKyNam1 (1796) 49S
10 win meo2 (1871) hien71 (1623) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hien71, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames