hanoiteam
Cờ nhanh: 1882 W925D88L975
Cờ chậm: 2116 W1521D237L1593)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hanoiteam (1895) sha899 (1974) 25F
2 lose sha899 (1960) hanoiteam (1909) 17F
3 lose hanoiteam (1918) CoLover (2152) 24F
4 lose hanoiteam (1933) Jer9376 (1958) 58F
5 lose khai282 (1975) hanoiteam (1948) 30F
6 lose hanoiteam (1964) khai282 (1959) 35F
7 lose anhthy (2030) hanoiteam (1978) 30F
8 win hanoiteam (1960) anhthy (2048) 31F
9 lose hanoiteam (1970) typ (2144) 49F
10 win hanoiteam (1955) bidao (1954) 18F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hanoiteam, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames