hanoiteam
Cờ nhanh: 1958 W401D39L410
Cờ chậm: 1990 W1451D225L1530)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose eddie2828 (1930) hanoiteam (1975) 29F
2 lose hanoiteam (1993) eddie2828 (1912) 44F
3 lose anhnhat (2053) hanoiteam (2007) 28F
4 lose hanoiteam (2022) anhnhat (2038) 29F
5 win hanoiteam (2006) PhongN2 (2034) 34F
6 lose PhongN2 (2018) hanoiteam (2022) 86F
7 win hanoiteam (1984) Thienlyma08 (2098) 15F
8 lose Thienlyma08 (2070) hanoiteam (2012) 16F
9 lose Robo (2279) hanoiteam (2029) 34F
10 lose CChessNJ (2053) hanoiteam (2044) 57F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hanoiteam, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames