hanoiteam
Cờ nhanh: 1683 W62D5L55
Cờ chậm: 1840 W993D166L1043)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bravoeric (1827) hanoiteam (1824) 45S
2 lose hanoiteam (1839) tanngohuu (1849) 40S
3 win Tuandua555 (1944) hanoiteam (1820) 67S
4 lose philip2011 (2035) hanoiteam (1830) 24S
5 lose coviet (1859) hanoiteam (1845) 40S
6 lose hanoiteam (1860) hienlavip (1890) 65S
7 win hanoiteam (1842) hienlavip (1908) 36S
8 lose hanoiteam (1858) zhangfei (1828) 23S
9 draw zhangfei (1828) hanoiteam (1858) 83S
10 win hanoiteam (1848) bafeite (1676) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hanoiteam, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames