gold2004
Cờ nhanh: 1459 W27581D1048L27240
Cờ chậm: 1667 W10250D732L10144)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose gold2004 (1682) etham (1684) 23S
2 lose gold2004 (1697) bach1992 (1706) 32S
3 lose balasa (1663) gold2004 (1714) 41S
4 lose gold2004 (1727) cohai (1808) 70S
5 win gold2004 (1705) UNITEDSTATE (1939) 22S
6 win gold2004 (1688) tiendatnet (1743) 40S
7 lose gold2004 (1702) truongky2 (1757) 30S
8 lose gold2004 (1718) ALee_KalBar (1702) 36S
9 lose gold2004 (1735) ALee_KalBar (1685) 22S
10 win gold2004 (1717) VuiDiBan (1798) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gold2004, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames