giaitri_5
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1832 W1834D243L1825)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HuyDo (1803) giaitri_5 (1849) 37S
2 win HuyDo (1818) giaitri_5 (1834) 41S
3 lose fuongnt (1855) giaitri_5 (1849) 43S
4 lose thusaigon (1833) giaitri_5 (1866) 68S
5 lose giaitri_5 (1884) thusaigon (1815) 60S
6 win lamphong48 (1741) giaitri_5 (1872) 40S
7 lose tao_chan2012 (1939) giaitri_5 (1886) 50S
8 win giaitri_5 (1868) tao_chan2012 (1957) 78S
9 lose giaitri_5 (1886) Mastertang (1790) 18S
10 lose giaitri_5 (1898) Hohai (2010) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by giaitri_5, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames