gatrongco
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1628 W2519D131L2494)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose gatrongco (1645) nhaque123 (1591) 36S
2 win gatrongco (1630) timhieuco (1629) 32S
3 win timhieuco (1646) gatrongco (1613) 24S
4 lose doisopd245 (1658) gatrongco (1628) 41S
5 lose phucng (1693) gatrongco (1642) 45S
6 win gatrongco (1628) lubuwei (1588) 33S
7 lose gatrongco (1642) conxe3 (1707) 30S
8 win gatrongco (1625) JohnYe321 (1671) 48S
9 lose dong1943 (1575) gatrongco (1643) 58S
10 win rongxanh2000 (1636) gatrongco (1627) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gatrongco, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames