gatrongco
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1599 W1099D64L1086)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win anmx (1556) gatrongco (1584) 67S
2 draw gatrongco (1586) Hanhv (1511) 65S
3 win ngocnguyen (1496) gatrongco (1573) 34S
4 lose lephieu (1542) gatrongco (1590) 48S
5 lose gatrongco (1603) Hieu18 (1672) 62S
6 win nzclyl (1536) gatrongco (1589) 14S
7 lose gatrongco (1606) OngBao (1550) 61S
8 lose tunglahan (1615) gatrongco (1622) 50S
9 lose bginner (1519) gatrongco (1641) 48S
10 win gatrongco (1626) truongvu33 (1622) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gatrongco, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames