five_diem
Cờ nhanh: 1464 W7D0L13
Cờ chậm: 1773 W6847D1020L6871)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose KimHaNoi1950 (1847) five_diem (1787) 40S
2 win hoathanhngoc (1717) five_diem (1773) 25S
3 win five_diem (1758) hoathanhngoc (1732) 34S
4 lose kongkalian (1920) five_diem (1769) 41S
5 lose Hueroiban (1926) five_diem (1792) 29S
6 lose kuan333 (1832) five_diem (1807) 24S
7 lose five_diem (1822) quyquynh911 (1832) 52S
8 lose five_diem (1838) quyquynh911 (1816) 33S
9 lose Thiketoan (1885) five_diem (1853) 59S
10 lose five_diem (1869) Thiketoan (1869) 64S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by five_diem, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames