fathead
Cờ nhanh: 1581 W5389D185L4736
Cờ chậm: 1566 W49D6L38)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win khoaicohay (1519) fathead (1567) 28F
2 lose hoathanh (1530) fathead (1584) 12F
3 lose Vines (1560) fathead (1601) 48F
4 win nhuhoa (1494) fathead (1588) 24F
5 win covuicotien (1411) fathead (1577) 16F
6 win hs4566 (1498) fathead (1563) 32F
7 lose fathead (1581) luyenchien (1511) 1F
8 lose fathead (1600) luyenchien (1492) 1F
9 win xuanto (1460) fathead (1588) 54F
10 win fathead (1571) HanLap (1608) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fathead, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames