elatuyco87
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1855 W424D70L409)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MinhDaiUy (1796) elatuyco87 (1825) 37S
2 lose khiemli (1848) elatuyco87 (1857) 34S
3 lose kypvt (1892) elatuyco87 (1888) 23S
4 lose tieunhulai (1812) elatuyco87 (1906) 18S
5 lose elatuyco87 (1925) tieunhulai (1793) 28S
6 draw elatuyco87 (1927) tuan0902454 (1893) 44S
7 win Xiexie_2518 (1895) elatuyco87 (1896) 14S
8 lose chamanh (1696) elatuyco87 (1918) 6S
9 win elatuyco87 (1907) vohien (1748) 16S
10 lose elatuyco87 (1917) TrngDinh6 (2100) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by elatuyco87, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames