dvn
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1694 W3850D593L3800)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw dvn (1696) stefantam (1608) 58S
2 win stefantam (1622) dvn (1682) 51S
3 draw TamFreedom (1698) dvn (1682) 67S
4 win chenghee (1555) dvn (1670) 41S
5 draw dvn (1673) chenghee (1552) 40S
6 win dvn (1656) ups (1706) 39S
7 lose ups (1691) dvn (1671) 29S
8 win giangpm (1725) dvn (1653) 58S
9 win langsonkorea (1618) dvn (1638) 32S
10 draw dvn (1638) langsonkorea (1618) 69S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dvn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames