ducngong
Cờ nhanh: 1407 W12D0L67
Cờ chậm: 1421 W1706D128L3321)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Brownie (1434) ducngong (1385) 37S
2 lose ducngong (1403) man13 (1333) 2S
3 draw ducngong (1402) Mercury (1465) 108S
4 lose HuyVu66 (1617) ducngong (1411) 30S
5 win ducngong (1395) emnuicua (1426) 36S
6 lose emnuicua (1411) ducngong (1410) 21S
7 lose hung52 (1457) ducngong (1424) 53S
8 lose ducngong (1438) qaws (1488) 34S
9 win ducngong (1420) anhhungkhanh (1494) 24S
10 lose pka60 (1418) ducngong (1412) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ducngong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames