drummerboy
Cờ nhanh: 2122 W675D72L644
Cờ chậm: 2150 W400D128L370)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose drummerboy (2155) Steve_Lee (2789) 43S
2 win Em_Zu_To (2285) drummerboy (2113) 26S
3 win trung76ht (1956) drummerboy (2090) 20S
4 lose ChauHoaiAn (1906) drummerboy (2135) 39S
5 lose drummerboy (2185) jiajia0215 (1838) 1S
6 lose jiajia0215 (1784) drummerboy (2239) 2S
7 win binh___dinh (2216) drummerboy (2207) 38S
8 lose thepdo (2172) drummerboy (2224) 22S
9 draw tieuphongts (2231) drummerboy (2224) 35S
10 lose LoiThuXua (2331) drummerboy (2251) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by drummerboy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames