drummerboy
Cờ nhanh: 2122 W675D72L644
Cờ chậm: 2247 W376D114L343)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw drummerboy (2259) DOIKHONGLAMO (2052) 41S
2 draw drummerboy (2272) DOIKHONGLAMO (2039) 11S
3 win drummerboy (2239) suhuynh13 (2268) 66S
4 lose drummerboy (2263) Meowwww (2389) 31S
5 win drummerboy (2233) mrvanly (2213) 17S
6 win anhphieulang (2427) drummerboy (2188) 18S
7 lose drummerboy (2217) DaVid_Phuong (2255) 40S
8 win bulypony (2148) drummerboy (2203) 69S
9 win HoTran9535 (2329) drummerboy (2162) 33S
10 win sacphao13 (2131) drummerboy (2130) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by drummerboy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames