drummerboy
Cờ nhanh: 2122 W675D72L644
Cờ chậm: 2297 W388D123L355)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Caphe_amazon (2114) drummerboy (2275) 29S
2 lose VC_Killer (2440) drummerboy (2298) 42S
3 win minhtriet44 (2485) drummerboy (2253) 37S
4 win Kiem_Vo_Anh (2023) drummerboy (2234) 40S
5 draw Khanh1985 (2163) drummerboy (2238) 20S
6 draw Annam1 (2126) drummerboy (2245) 22S
7 lose duylinh2103 (2160) drummerboy (2264) 32S
8 lose VC_Killer (2487) drummerboy (2284) 39S
9 lose tranphuongnh (2515) drummerboy (2293) 64S
10 draw drummerboy (2296) chehungkts (2242) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by drummerboy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames