doantanquyen
Cờ nhanh: 1648 W15878D947L16875
Cờ chậm: 1484 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kcc17b (1748) doantanquyen (1661) 54F
2 lose MaiChV (1665) doantanquyen (1677) 30F
3 draw doantanquyen (1677) MaiChV (1665) 52F
4 lose doantanquyen (1695) thaists (1629) 61F
5 lose TDDung (1868) doantanquyen (1706) 37F
6 lose doantanquyen (1718) LamGia (1828) 60F
7 win LamGia (1848) doantanquyen (1698) 39F
8 lose doantanquyen (1713) convit (1729) 20F
9 lose convit (1713) doantanquyen (1729) 43F
10 win Garylp333 (1715) doantanquyen (1713) 38F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by doantanquyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames