denver2018
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2333 W1605D275L1110)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win denver2018 (2319) ponticeger (2275) 37S
2 win denver2018 (2301) hn500 (2377) 48S
3 lose hn500 (2363) denver2018 (2315) 29S
4 win denver2018 (2302) keven50 (2207) 41S
5 win denver2018 (2286) frank11435 (2301) 43S
6 lose denver2018 (2304) yan (2212) 36S
7 lose denver2018 (2325) someone (2134) 23S
8 draw U1956 (2231) denver2018 (2327) 33S
9 lose denver2018 (2347) U1956 (2211) 27S
10 win Quan_vu (2119) denver2018 (2338) 59S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by denver2018, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames