datthao
Cờ nhanh: 1723 W1746D78L1716
Cờ chậm: 2034 W1743D175L1747)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vunam161105 (1701) datthao (1708) 29F
2 win datthao (1692) vunam161105 (1717) 36F
3 lose Bay_Tran623 (1618) datthao (1710) 47F
4 win Brunopham (1706) datthao (1694) 49F
5 lose datthao (1709) kas (1727) 31F
6 win kas (1744) datthao (1692) 50F
7 win datthao (1682) Athena (1500) 42F
8 win CSC (1601) datthao (1669) 28F
9 win datthao (1655) CSC (1615) 27F
10 lose backhanh50 (1679) datthao (1670) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by datthao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames