datthao
Cờ nhanh: 2101 W2324D117L2264
Cờ chậm: 1892 W3008D310L3019)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose toni99 (1943) datthao (1906) 21S
2 lose aaaaab (2158) datthao (1915) 32S
3 lose datthao (1925) solla (2098) 19S
4 lose PHANXIPAN (1940) datthao (1941) 10S
5 win Oasis72 (1930) datthao (1925) 50S
6 lose datthao (1941) Oasis72 (1914) 39S
7 lose datthao (1959) qtu (1877) 46S
8 win qtu (1891) datthao (1945) 34S
9 lose datthao (1961) LieuDaiHoa (1958) 18S
10 lose LieuDaiHoa (1941) datthao (1978) 9S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by datthao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames