cutymeo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1817 W459D84L396)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw onghai11 (1677) cutymeo (1825) 54S
2 lose cutymeo (1841) anhnguyen60 (1812) 19S
3 draw kydu (1714) cutymeo (1844) 58S
4 win cutymeo (1829) liontiger (1820) 36S
5 lose atjoan (1785) cutymeo (1846) 60S
6 lose dung116 (1717) cutymeo (1866) 18S
7 lose cutymeo (1887) dung116 (1696) 55S
8 lose dinhquangabc (1964) cutymeo (1901) 30S
9 lose cutymeo (1918) garaoto (1884) 112S
10 lose cutymeo (1932) comay_hen (1965) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cutymeo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames